Tagged: รีวิว คุณในอนาคต ต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนสู้ในวันนี้

รีวิว คุณในอนาคต ต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนสู้ในวันนี้ [ฉบับสั้น] เติมแรงบันดาลใจให้ชีวิตเล็กๆน้อยๆมันก็ดีเหมือนกันนา

หนังสือแนวพัฒนาตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจของสำนักพิมพ์ BEEMEDIA หนึ่งในสำนักพิมพ์ที่จัดหน้ากระดาษ จัดตัวอักษรฟอร์แมทต่าง ๆ ให้อ่านสบายตาดี 5555 รีวิว คุณในอนาคต ต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนสู้ในวันนี้ สั้นๆ เป็นหนังสือที่พาคนอ่านไปกระตุกต่อมระบบความคิด และการมองโลกใหม่ เนื้อหานั้นไล่ไปตั้งแต่การคบคน/การวางเป้าหมาย/การควบคุมอารมณ์/การมองโลกในแง่บวก/การไม่ตัดพ้อไม่ตัดความหวัง/การดำเนินชีวิตแทบจะทุกหัวข้อครอบจักรวาลนำมาเล่าโดยร้อยเรียงด้วยเรื่องเล่า ที่ดูเหมือนนิทานแต่งเองบ้าง มาจากเรื่องจริงของคนดังบ้าง อ่านแล้วให้ความหวังเหมือนกันนะ ในมุมองที่ว่าถ้าคนเราเอาแต่มองแง่ลบอย่างเดียว ตัดพ้อไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาและในบางย่อหน้า แนวคิดค่อนข้างลึกซึ้งจนเหมาะแก่การอ่านซ้ำจริง ๆ จุดที่จะติดขัดก็มีตรงที่ใช้นิทานเป็นตัวอย่างซะเยอะกว่าเรื่องจริงของคนดัง มนอาจจะทำให้คนอ่านรีเลทยากก็ได้ถ้าเป็นเรื่องแต่งกันเพราะมันจะไม่ค่อยเห็นภาพ มันไม่รู้สึกอินกับชีวิตจริง ถ้าปรับสัดส่วนให้มีเรื่องของคนจริงๆมาใส่ก็คงจะกลมกล่อมกว่านี้ สรุป เป็นหนังสือที่ถ้าใครต้องการแรงบันดาลใจ และอยากปรับมุมมองการใช้ชีวิตใหม่เรื่องนี้จะเป็นอีกเล่มที่ควรค่าแก่การอ่าน และอ่านมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อซึมซับข้อความข้างในด้วย 📚 ซื้อหนังสือ คุณในอนาคต ต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนสู้ในวันนี้...

Loading