Tagged: จักรกลพยากรณ์

รีวิว/สรุป จักรกลพยากรณ์ Prediction Machines อธิบายวงการ AI ในฉบับภาษาชาวบ้านๆ + แนะนำคอร์สเรียน

รีวิว จักรกลพยากรณ์ รีวิว+สรุป จักรกลพยากรณ์ ฉันผู้อยู่ในวงการนี้ ถึงจะไม่ได้ทำกับ AI โดยตรงแต่ก็อยากมาลองฟังบ้าง เห็นคนพูดถึงเล่มนี้มาพักใหญ่แล้ว เป็นหนังสืออธิบายหลักการ AI ในฉบับภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายสุดๆ พร้อมกับตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้มาในรูปแบบหนังสือเรียนอธิบาย algorithm ชื่อแฟนซีพร้อมสูตรเลขยากๆ แบบนั้น บอกเล่าว่า AI เติบโตขึ้นได้เพราะมนุษย์ทำการป้อนข้อมูลลงไป (แต่ก็มีประเภทที่ AI สามารถเรียนรู้ด้วยตัวมันเองได้เช่นกัน)ยกตัวอย่างกรณีต่างๆ ที่เกิดเคยขึ้นเช่น bot บน Twitter อย่างเทย์ผู้ใจแตกที่โดนสั่งปิดไปแล้ว, Alpha Go, เครื่องเสียง Alexa, ระบบ autopilot...

Loading